Παρατηρήθηκε τις πρώτες μέρες του μήνα Ιουνίου λόγω προσωρινού λάθους της ΗΔΙΚΑ, να εκτυπώνονται οι εκτελέσεις των συνταγών με ηπαρίνες με σήμανση 2 αντί για 1, όπως είναι το σωστό να γίνεται από 1.06.2022 (ημερομηνία κατά την οποία καταργήθηκε η ξεχωριστή υποβολή των ηπαρινών). Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι εκτελέσεις των συνταγών των ηπαρινών να συμπεριλαμβάνονται στην υποβολή- πακέτο 1 των κοινών συνταγών, με ή χωρίς διόρθωση του αριθμού σήμανσης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΗΠΑΡΙΝΩΝ