Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 78/24-05-2019 τεύχος Α’ τα φαρμακεία που δηλώνουν διευρυμένο ωράριο δύνανται να δηλώσουν ωράριο για τις μέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή μέχρι τις 21:00 μ.μ. και το Σάββατο μέχρι τις 20:00 μ.μ.. Κανένα φαρμακείο δεν μπορεί να υπερβεί τα όρια αυτά στη δήλωση του για διευρυμένο ωράριο. Αυτό ισχύει και για το δίμηνο Μάιο-Ιούνιο 2019. Επομένως  στις παρακάτω υπερσυνδέσεις το ωράριο λειτουργίας των διευρυμένων  μετατρέπεται μέχρι τις 21:00  μ.μ.

Τα διευρυμένα φαρμακεία παραμένουν κλειστά στις επίσημες αργίες. Κατά τις επίσημες αργίες το κοινό θα εξυπηρετείται μόνο από τα διημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία.

 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ 2019