Δείτε τα δημοσιεύματα του τύπου σχετικά με τις προτάσεις του ΠΦΣ για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με τις προτάσεις του ΠΦΣ για την αναθεώρηση του πλαισίου χορήγησης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων


Εκ του ΠΦΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ