Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους θα βρείτε:
1. Επισημάνσεις για τη διαδικασία εγγραφής των πολιτών στον Προσωπικό Ιατρό μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων
2. Εγχειρίδιο της ΗΔΙΚΑ
3. Τον νόμο 4950/2.07.2022 και
4. Την σχετική ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 4575/30.08.2022)
Η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ παρουσιάστηκε χθες στον ΠΦΣ, ζητήθηκαν αλλαγές που έγιναν αποδεκτές και υλοποιήθηκαν σήμερα. Στόχος μας ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής που δεν θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία των φαρμακείων μας.
Εκ του ΠΦΣ
Εγγραφή των πολιτών στον Προσωπικό Ιατρό μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων- Επισημάνσεις για τη διαδικασία εγγραφής