Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με την παράταση της άυλης συνταγογράφησης μέχρι τις 30.09.2020 και παράταση μέχρι τις 30.06.2020 της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία γίνονται δεκτές τόσο ηλεκτρονικές όσο και χειρόγραφες συνταγές

ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ