Ενημερωθείτε από το σημείωμα πληρωμής ΕΟΠΥΥ –ΚΜΕΣ για την πληρωμή Νοέμβριου 2020 το ποσό της επιστροφής χρημάτων παρακράτησης rebate και έκπτωσης επί των τιμολογίων των μηνών 9ου και 10ου του 2020.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ REBATE