Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους θα βρείτε:
1. Ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος για την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε ασφαλισμένους του Λ Σ –ΕΛ-ΑΚΤ από 1.1.2021. Επιπλέον σας επανακοινοποιούμε το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ
2. Ενημέρωση του ΤΥΠΕΤ που αφορά τη μη αποζημίωση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που εμπεριέχουν Ω3 λιπαρά από 1.1.2021ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΟ -ΤΥΠΕΤ