Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους θα βρείτε:
1. Δελτίο Τύπου του ΤΕΑΥΦΕ σχετικά με την παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών ασφαλιστικών εισφορών έως 31.1.2021 και
2.Έγγραφο του ΤΥΠΕΤ σχετικά με την ένταξη του σύστημα της άυλης συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΑΥΦΕ ΚΑΙ ΤΥΠΕΤ