Στους παρακάτω υπερσυνδέσμους θα βρείτε:
1. Για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων παρακρατήσεων 2020 και για την απογραφή φαρμάκων του Ν. 3459/2006 και
2. Για την πληρωμή πιστωτικών υπολοίπων από την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2019


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ