Όσοι από εσάς  απασχολείτε προσωπικό πρέπει να γνωρίζετε από το 291/17-1-2019 έγγραφό μας, ότι έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής των εργοδοτικών εισφορών προς το ΤΕΑΥΦΕ.

Επειδή η σχετική προθεσμία λήγει στις 28/2/2019 ενημερώστε τα μέλη σας εκ νέου για την εξέλιξη αυτή.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΕΑΥΦΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΑΥΦΕ