Σας αποστέλλουμε έγγραφα του ΥΠΕΘΑ σχετικά :

1. Με την παράταση του μεταβατικού σταδίου μέχρι 31.5.2020 κατά την οποία θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικές και χειρόγραφες συνταγές

2. Με την εφαρμογή των άρθρων 36 και 49 της ΠΝΠ 68 Α / 20.03.2020 και στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ

Εκ του ΠΦΣ


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 36 και 49 της ΠΝΠ