Για το χρονικό διάστημα από 13-12-2019 ημέρα Παρασκευή έως και 15-12-2019 ημέρα Κυριακή, δεν θα λειτουργούν ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ.
Στις 16-12-2019 ημέρα Δευτέρα όλες οι ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΟΠΥΥ, θα επαναλειτουργούν πλήρως και αδιαλείπτως

EΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: 

Την περίοδο από Παρασκευή 13.12 έως 15.12 δεν θα λειτουργούν οι εφαρμογές του ΕΔΑΠΥ  του ΕΟΠΥΥ. Οι εφαρμογές της ΗΔΙΚΑ για την εκτέλεση συνταγών φάρμακων θα λειτουργούν κανονικά.

 

 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

 

ΕΟΠΥΥ DATA CENTER – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ- ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΟΠΥΥ