Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι συνταγές σκιαγραφικών σκευασμάτων που έχουν εκτελεστεί, ανεξαρτήτως της ειδικότητας του συνταγογράφου ιατρού και του χρόνου έκδοσης τους, αποζημιώνονται καθώς η ΗΔΙΚΑ επέτρεψε την έκδοσης τους. Από την 1η Σεπτεμβρίου ζητήσαμε με έγγραφο μας από τον Υπουργό Υγείας να τροποποιήσει την απόφαση του και να επανέλθει η συνταγογράφηση των σκιαγραφικών στην πρότερη διαδικασία. Σας κοινοποιούμε την σχετική επιστολή.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΩΝ