Αγαπητοί ασφαλισμένοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου, στο πλαίσιο συνεχούς ενημέρωσης των ασφαλισμένων, δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα μέλη του να παρακολουθήσουν τις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να ενημερωθούν για όλα τα σημαντικά θέματα του Ταμείου που τους αφορούν, είτε με φυσική παρουσία, όπως προβλέπεται στο Καταστατικό και τους Κανονισμούς του Ταμείου, είτε διαδικτυακά.
Όσοι ασφαλισμένοι δεν δύνανται να παρευρεθούν στο χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης για αντικειμενικούς λόγους αλλά και λόγω της πανδημίας του covid-19, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μέσω live streaming τους ομιλητές και τις εισηγήσεις τους.
Για ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε την πρόσκληση στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και τις οδηγίες για την παρακολούθηση των εργασιών διαδικτυακά, μέσω live streaming, οι οποίες θα είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα του Ταμείου, www.tayfe.gr.

Με εκτίμηση,
Ο Εντεταλμένος Διευθύνων Σύμβουλος
& Επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ

1.


2.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΑΥΦΕ – ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ