ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΑΡΓΑ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ