Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο σας δίνονται οδηγίες για να  έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα που αφορά στην συμμόρφωση των φαρμακείων στο GDPR.

Στον παρακάτω υπερσύδεσμο θα βρείτε ενημέρωση για την διαδικασία εγγραφής στην Διαδικτυακή Υπηρεσία υποστήριξης Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) Φαρμακευτικών Συλλόγων.

GDPR ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ