ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Σας αποστέλλουμε οικονομικά μέτρα στήριξης των φαρμακείων λόγω της κρίσης που αφορούν στην παράταση πληρωμής ΦΠΑ , βεβαιωμένων οφειλών προς ΔΟΥ, καταβολής ασφαλιστικών εισφορών , διατήρηση λειτουργίας των φαρμακείων με προσωπικό ασφαλείας (εκ περιτροπής εργασία), επιστροφή προκαταβολής φόρου , αναστολής προθεσμίας λήξης αξιογράφων.

Προσοχή για την επιστροφή προκαταβολής η προθεσμία είναι μέχρι 10 Απρίλιου 2020.

Ενημερώστε άμεσα τα μέλη σας να επικοινωνήσουν με τους λογιστές τους

Εκ του ΠΦΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ