Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ημερομηνία ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων που αρχικά είχε ορισθεί για τα φαρμακεία μας ,από τις 30.1.2023 , μετατίθεται για τις 13.2.2023. Σύμφωνα με την τροποποίηση της Δ3(α)72397/16-12-2022 απόφασης το Δελτίο ισχύει: Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές, από την ανάρτησή του , για τις φαρμακαποθήκες και τους συνεταιρισμούς από 20 – 1 – 2023 και για τα φαρμακεία από 13 – 02 – 2023.

Εκ του Π.Φ.Σ.

Μετάθεση ημερομηνίας ισχύος του νέου Δελτίου Τιμών για τα φαρμακεία