ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αθήνα, 30/3/2020
Ν.Π.Δ.Δ. Αρ. Πρωτ. 1102

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους

της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση:

Για τον τρόπο εκτέλεσης της άυλης συνταγής βάσει του άρθρου 36 της Π.Ν.Π
Για την εκτέλεση συνταγών για χρονίους πάσχοντες με το barcode της συνταγής (άρθρο 49 της Π.Ν.Π)
Εκτέλεση γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ βάσει του άρθρου 53 της Π.Ν.Π
Ενημέρωση για το πότε απαιτείται η αναγραφή του ΑΦΜ και του αριθμού ταυτότητας πέραν της υπογραφής, κατά την παραλαβή των φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Επισημάνσεις και παραδείγματα γνωματεύσεων και υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων για περιπτώσεις παραλαβής από τρίτους.
Έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ με ερωτήματα και προτάσεις που πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ και του ΕΔΑΠΥ για τη διευκόλυνση του έργου μας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για την αποφυγή προβλημάτων και περικοπών κατά τον έλεγχο των συνταγών και των γνωματεύσεων οι Σύλλογοι να αποστείλουν άμεσα την ενημέρωση αυτή στα μέλη τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝ. ΚΟΥΒΑΡΗΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΛΕΣΗ ΑΥΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ