Στο παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε τις Οδηγίες που βασίζονται στο σχετικό Πρωτόκολλο Οδηγιών του ΕΟΔΥ και αφορούν στις περιπτώσεις διαχείρισης υπόπτου κρούσματος που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID -19

Οδηγίες που βασίζονται στο σχετικό Πρωτόκολλο Οδηγιών του ΕΟΔΥ και αφορούν στη διαχείριση υπόπτου κρούσματος που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID -19

Οδηγίες που βασίζονται στο σχετικό Πρωτόκολλο Οδηγιών του ΕΟΔΥ και αφορούν στις περιπτώσεις διαχείρισης υπόπτου κρούσματος που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID -19