Στον παρακάτω υπερσύνδεσμο θα βρείτε οδηγό εκτύπωσης της βεβαίωσης παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022 για τα προϊόντα που υπόκεινται σε clawback.

Εκ του ΠΦΣ

Οδηγός Εκτύπωσης Βεβαίωσης Παρακρατήσεων βάσει του ποσού αυτόματης επιστροφής για το Α’ και Β’ εξάμηνο 2022