Μετά από παρέμβαση μας στην ΗΔΙΚΑ, συνταγές οι οποίες έληγαν την ημέρα της Πρωτοχρονιάς και την ημέρα των Φώτων πήραν παράταση και εκτελούνται έως 15 Ιανουαρίου, λόγω εσφαλμένου αρχικού υπολογισμού του περιθωρίου εκτέλεσης από το σύστημα.
Εκ του ΠΦΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ