Θα κατατεθούν αργά το απόγευμα σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 τα χρήματα της εξόφλησης ΕΟΠΥΥ του 95% Μηνός Απριλίου στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς. το αρχείο για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχει ήδη αποσταλεί.

Εκ του Π.Φ.Σ.

Πληρωμή 95% μηνός Απριλίου