Θα κατατεθούν αργά το απόγευμα της Πέμπτης 5 Ιανουαρίου 2023  τα χρήματα της εξόφλησης ΕΟΠΥΥ του 95% μηνός Νοέμβριου στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς. Τα αρχεία για τους διανεμητικούς λογαριασμούς έχουν ήδη αποσταλεί.

Εξαιτίας συστημικού προβλήματος στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ η πληρωμή του 95% της υποβολής των ευρωπαίων πολιτών θα πραγματοποιηθεί αρχές της επόμενης εβδομάδας.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΟΠΥΥ 95% ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ