Κατατέθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης 24 Μαιου 2023 στους ατομικούς και διανεμητικούς λογαριασμούς τα χρήματα εξόφλησης του Προσωπικού Ιατρού για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί και η εξόφληση των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2023. Για τα περίπου 250 φαρμακεία που τα δικαιώματα τους είχαν εμφανιστεί σε παλιές συμβάσεις θα λάβουν οδηγίες μέσω των Συλλόγων τους ώστε να πραγματοποιηθεί άμεσα η εξόφληση τους.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΟΥ