ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Δ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Δ.
  • Τηλέφωνο: 2325024401 
  • Διεύθυνση: ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες