ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ

ΑΣΚΑΡ ΝΑΤΑΛΗ
  • Τηλέφωνο: 2321024133 
  • Διεύθυνση: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 22 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες