ΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  • Τηλέφωνο: 2321024933 
  • Διεύθυνση: ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 4 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες