ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ

ΜΑΚΡΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2321031777 
  • Διεύθυνση: ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέος Σκοπός, Μακεδονία Θράκη