ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2323071400 
  • Διεύθυνση: ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Ακριτοχώρι, Μακεδονία Θράκη