ΟΡΔΟΥΔΗ ΒΑΙΑ

ΟΡΔΟΥΔΗ ΒΑΙΑ
  • Τηλέφωνο: 2321064488 
  • Διεύθυνση: ΒΑΣ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 35 ΣΕΡΡΕΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες