ΣΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2324022122 
  • Διεύθυνση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέα Ζίχνη, Μακεδονία Θράκη