ΣΑΝΔΡΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ

ΣΑΝΔΡΗΣ ΚΩ/ΝΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2324022016 
  • Διεύθυνση: ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέα Ζίχνη, Μακεδονία Θράκη