ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΙΑ

ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΙΑ
  • Τηλέφωνο: 2321056160 
  • Διεύθυνση: ΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ 7 ΣΕΡΡΕΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες