ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2325041370 
  • Διεύθυνση: ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Λιθότοπος, Μακεδονία Θράκη