Σ.Φ. ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΤΣΙΡΜΠΙΝΗ ΝΙΝΑ

Σ.Φ. ΤΣΙΡΜΠΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ-ΤΣΙΡΜΠΙΝΗ ΝΙΝΑ
  • Τηλέφωνο: 2322061598 
  • Διεύθυνση: ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Δημητρίτσι, Μακεδονία Θράκη