ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2321081000 
  • Διεύθυνση: ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σκοτούσσα, Μακεδονία Θράκη