ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2321020202 
  • Διεύθυνση: Π. Κωστοπούλου 2 (συμβολή των οδών Κ. Καραμανλή και Π. Κωστοπούλου) 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες