Σ.Φ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σ.Φ. ΚΙΤΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΚΙΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Τηλέφωνο: 2321056888 
  • Διεύθυνση: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 16 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες