Σ.Φ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Σ.Φ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ – ΖΕΡΖΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Τηλέφωνο: 2321086236 
  • Διεύθυνση: ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Στρυμονικό