ΜΑΚΡΗ ΕΥΑ

ΜΑΚΡΗ ΕΥΑ
  • Τηλέφωνο: 2324111536 
  • Διεύθυνση: ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νέα Μπάφρα