ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΝΤΙΚΜΠΑΣΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Τηλέφωνο: 2324093393 
  • Διεύθυνση: ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Παλαιοκώμη