ΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)

ΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ -ΜΑΡΙΑ (ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ)
  • Τηλέφωνο: 2322023411 
  • Διεύθυνση: ΝΙΓΡΙΤΑ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Νιγρίτα, Μακεδονία Θράκη