Σ.Φ. ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΘΩΜΑ- ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Σ.Φ. ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΘΩΜΑ- ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  • Τηλέφωνο: 2321066888 
  • Διεύθυνση: ΡΩΜΑΝΟΥ 4 ΣΕΡΡΕΣ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Σέρρες