Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑ – ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗ

Σ.Φ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑ – ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΠΕΦΤΙΤΣΗ
  • Τηλέφωνο: 2321075255 
  • Διεύθυνση: ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Μητρούσι, Μακεδονία Θράκη