Σ.Φ. ΒΡΥΖΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΓΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Σ.Φ. ΒΡΥΖΩΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΓΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
  • Τηλέφωνο: 2321079279 
  • Διεύθυνση: ΚΟΥΜΑΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 
  • Διεύθυνση_Χάρτη: Κουμαριά, Μακεδονία Θράκη