Παρακάτω θα βρείτε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια « φαρμάκων μη συνταγογραφούμενων και υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες, του προγράμματος ΄΄Βοήθεια στο σπίτι΄΄», προϋπολογισμού 5.013,40 € χωρίς ΦΠΑ. Θα βρείτε συνημμένα τη σχετική μελέτη και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς.

Εκ
Μπιτζίδης Νικόλαος
Προϊστάμενος
Τμήματος Προμηθειών (Γραφ.10)
Δήμου Σερρών
Τηλ. 2321350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ