Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε το πρότυπο εγγράφων εξηγήσεων για τη χορήγηση του σκευάσματος RESURGEX PLUS , που συνέταξε ο καθηγητής κ. Θ. Δαλακούρας , στο οποίο θα συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και θα το προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα .
Στην πρώτη παράγραφο που μνημονεύονται τα υπό εξέταση αδικήματα , θα αναγράψετε αυτά τα οποία αναφέρονται στην κλήση που εσείς λάβατε ή θα λάβετε από τον πταισματοδίκη, όταν θα κληθείτε στην προκαταρκτική εξέταση. Στους συναδέλφους που οι κλήσεις δεν αναφέρουν κανένα αδίκημα , αλλά τους καλούν για να εξεταστούν γενικά για υπόθεσή τους προφανώς θα αφαιρέσετε από το πρότυπο τα αδικήματα .
Διαβάστε προσεκτικά όλο το κείμενο και δείτε ποια αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε, όπως το/τα τιμολόγια αγοράς και την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ή οικείου προσώπου ή τρίτου προσώπου ότι το προϊόν παραλήφθηκε από το φαρμακείο σας ή ότι άλλο εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματολογία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ RESURGEX PLUS