Έχουν ήδη κατατεθεί στους διανεμητικούς και ατομικούς λογαριασμούς τα χρήματα εξόφλησης μηνός Ιανουάριου που αφορούν τιμολόγια self tests και ραντεβού εμβολιασμού.

Xρήματα εξόφλησης μηνός Ιανουάριου που αφορούν τιμολόγια self tests και ραντεβού εμβολιασμού