Διευκρινίζεται ότι αυτό το ωράριο λειτουργίας δεν ισχύει για τις περιοχές στις οποίες έχουν επιβληθεί έκτακτα μέτρα (κόκκινες περιοχές), και στις οποίες το ωράριο έχει οριστεί από τις Περιφέρειες.

Yποχρεωτικό κλείσιμο όλων των φαρμακείων στις 20.00